Sinä olet täällä:

Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 14. helmikuuta 2022

TILAUSSOPIMUS

TÄMÄ TILAUSSOPIMUS ("sopimus) ON VALMISTETTU VÄLILLÄ DASTOMIZE, INC. ("Dastomize) JA TILAUKSESSA ASIAKKAksi TUNNISTETTU YRITYS (MÄÄRITELMÄ ALLA) (“Asiakas”). ASIAKKAAN PUOLESTA TOIMITTAJA HENKILÖ EDUSTAA, ETTÄ TÄLLAISELLA HENKILÖLLÄ ON VALTUUTUS JA SITOA ASIAKKAAN TÄHÄN SOPIMUKSEN JA TILAUKSEEN. JOS TÄLLAISELLA HENKILÖLLÄ EI OLE TÄLLAISTA VALTUUTTA TAI JOS TÄMÄ HENKILÖ EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN JA TILAAMISEN KAIKKI SUHTEET, TÄMÄ HENKILÖ EI SAA TOTEUTTAA TILAAMUSTA. Osapuolet sopivat seuraavasti:

1. MÄÄRITELMÄT.

Muualla tässä sopimuksessa määriteltyjen termien lisäksi seuraavilla termeillä on tässä sopimuksessa käytettyinä seuraavat merkitykset:

1.1"Suosittelijaksi" tarkoittaa sopimuspuolen osalta yhteisöä, joka tällä hetkellä tai tulevaisuudessa hallitsee, on kyseisen osapuolen määräysvallassa tai on yhteisessä määräysvallassa sen kanssa niin kauan kuin tällainen määräysvalta on olemassa, missä "määräysvalta" tarkoittaa yli 50 prosentin omistusta (XNUMX %) liikkeeseen lasketuista arvopapereista, jotka edustavat äänioikeutta kyseisen osapuolen johtajien tai muun hallintoviranomaisen valinnassa.

1.2"Sovellettava laki” tarkoittaa kaikkia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja muita julistuksia, joilla on lain vaikutus kaikkialla maailmassa ja joita sovelletaan mihin tahansa toimintaan, jota osapuoli suorittaa tai aikoo suorittaa tämän sopimuksen mukaisesti.

1.3"Valtuutettu käyttäjä” tarkoittaa mitä tahansa Asiakkaan työntekijää tai konsulttia: (a) jonka Asiakas valtuuttaa käyttämään Dastomize foorumi sen puolesta; (b) jolle tilaus Dastomize Alusta on ostettu tilauksella; ja (c) kenelle on toimitettu käyttöoikeustiedot Dastomize Asiakkaan alusta (tai Dastomize, asiakkaan pyynnöstä).

1.4"Luottamuksellista tietoa"tarkoittaa tietoja, jotka on luovutettu suoraan tai epäsuorasti jommankumman osapuolen toimesta tai sen puolesta ("paljastaja) toiselle osapuolelle ("vastaanottaja) tämän sopimuksen mukaisesti, joka: (a) on nimetty "luottamukselliseksi" tai jollain muulla tavalla sen luottamuksellisuuden osoittamiseksi; tai (b) muutoin pitäisi kohtuudella odottaa, että sitä käsitellään luottamuksellisesti sen paljastamisen olosuhteiden ja itse tiedon luonteen perusteella. Rajoittamatta edellä mainittua, Dastomize Materiaalit ja Dastomize Tiedot, lukuun ottamatta julkisia näkökohtia Dastomize Alusta, ovat Dastomizen luottamukselliset tiedot ja Asiakastiedot ovat Asiakkaan luottamuksellisia tietoja. Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan sisällä tietoja, jotka: (i) ovat tai tulevat yleisesti tiedoksi ja yleisön saataville ilman Vastaanottajan toimintaa tai laiminlyöntiä; (ii) oli jo Vastaanottajan hallussa ilman Ilmoittajalle kuuluvaa luottamuksellisuusvelvoitetta Ilmoittajan luovutushetkellä, kuten Vastaanottajan samanaikaiset asiakirjat osoittavat; (iii) vastaanottaja on saanut laillisesti kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus julkistaa; tai (iv) Vastaanottaja on kehittänyt sen itsenäisesti rikkomatta Ilmoittajalle kuuluvaa velvollisuutta ja käyttämättä Ilmoittajan luottamuksellisia tietoja tai viittaa niihin.

1.5"Asiakastiedot” tarkoittaa kaikkea dataa, sisältöä ja muuta alkuperäistä, asiakkaan luomaa materiaalia, jonka Asiakas välittää Dastomize Alustan verkkopohjaisen käyttöliittymän toiminnallisuuden kautta Dastomize Alusta, mukaan lukien kaikki toistot, mutta kaikissa tapauksissa pois lukien Dastomize Data.

1.6"Asiakasjärjestelmät” tarkoittaa Asiakkaan tietoteknistä infrastruktuuria, mukaan lukien tietokoneet, ohjelmistot, laitteistot, tietokannat, elektroniset järjestelmät (mukaan lukien tietokannan hallintajärjestelmät) ja verkkoja, riippumatta siitä, operoiko asiakas suoraan tai kolmannen osapuolen palveluiden kautta.

1.7"Huolto Release" tarkoittaa mitä tahansa päivitystä, päivitystä, julkaisua tai muuta mukautusta tai muutosta Dastomize Alusta tai Dastomize Dokumentaatio siitä Dastomize voi tarjota Asiakkaalle ajoittain Tilauskauden aikana.

1.8"Tilaa täältä” tarkoittaa molemminpuolisesti toteutettua tilauslomaketta, jossa viitataan tämän Sopimuksen ehtoihin ja jotka sisältävät ne.

1.9"osapuoli”Tarkoittaa Dastomize tai asiakas yksittäin ja "Osapuolet”Tarkoittaa Dastomize ja asiakas yhdessä.

1.10"Ammatilliset palvelut” tarkoittaa käyttöönottoa, koulutusta tai muita Tilauksen piiriin kuulumattomia palveluita, jos sellaisia ​​on ja jotka on nimenomaisesti määritelty Tilauksessa. Ymmärretään, että Asiantuntijapalvelut ovat erillisiä Palveluista (kuten on määritelty alla), ja niistä veloitetaan vaaditun palvelun tasosta riippuen, joka on erillinen ja minkä tahansa tilauksen (kuten on määritelty alla) lisäksi.

1.11"Toisto(t)” tarkoittaa lopputuotetta, joka koostuu kaappauskokoelmasta, joka on luotu käyttämällä Dastomize Alustalla.

1.12"Dastomize Päiväys” tarkoittaa mitä tahansa: (i) tietoja, tietoja tai muita rutiineja, jotka on luotu tai jotka on luotu puolesta Dastomize minkä tahansa automaattisen tietojen analysoinnin, käsittelyn tai muiden toimintojen kautta Dastomize alusta; ja (ii) aggregoidut ja tunnistamattomat tiedot, jotka on tuotettu tai kerätty tai jotka on kerätty heidän puolestaan Dastomize yhteydessä Dastomize Materiaalit, mukaan lukien kaikki tällaiset tiedot, jotka perustuvat tai johdettu asiakastietoihin.

1.13"Dastomize Kehitetty IP" tarkoittaa mitä tahansa tekniikkaa tai immateriaaliomaisuutta, joka liittyy Dastomize Dokumentointi, Dastomize Alusta tai ammatilliset palvelut, jotka on suunniteltu, kehitetty tai muutettu käytäntöön missä tahansa muodossa tai välineessä, mukaan lukien ohjelmistot ja muut tekijän teokset, algoritmit, käyttöliittymät, mallit, tiedot, tietokannat ja tietokokoelmat, keksinnöt (riippumatta siitä patentoitavissa) tai löytöjä, prosesseja, taitotietoa tai tekniikoita tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja.

1.14"Dastomize Dokumentointi” tarkoittaa mitä tahansa dokumentaatiota, joka Dastomize antaa Asiakkaan saataville, joka kuvaa tuotteen ominaisuuksia tai vaatimuksia Dastomize Alustalla.

1.15"Dastomize Isännöintimaksut" tarkoittaa niitä maksutasoja (kukin "eläin”), mikä kuvastaa: (i) uusintatoistojen istuntojen määrää tilauksen aikana; ja/tai (ii) toistojen lukumäärä, jonka asiakas voi julkaista.

1.16"Dastomize Tarvikkeet”Tarkoittaa Dastomize alustan, Dastomize Dokumentaatio ja Dastomize Kehitetty IP.

1.17"Dastomize foorumi”Tarkoittaa Dastomizen oma ohjelmisto-as-a-service -ohjelmistoalusta, joka auttaa käyttäjiä uusien toistojen luomisessa ja jakelussa.

1.18"Dastomize Alustamaksut" tarkoittaa maksuja, jotka veloitetaan pääsystä tiettyihin ominaisuuksiin Dastomize Alusta, jota voidaan tarjota pakettina (esim. "Tiimi" tai "Yritys"), kuten missä tahansa tilauksessa on kuvattu ja esitetty.

1.19"Rajoitettu sisältö” tarkoittaa mitä tahansa tietoa, sisältöä, tietoa tai muuta materiaalia, joka suoraan tai välillisesti: (a) tunnistaa henkilön (mukaan lukien esimerkiksi nimet, allekirjoitukset, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut yksilölliset tunnisteet); (b) voidaan käyttää henkilön todentamiseen (mukaan lukien esimerkiksi työntekijän tunnusnumerot, viranomaisten myöntämät tunnusnumerot, salasanat tai PIN-koodit, käyttäjätunnukset ja tilin käyttöoikeudet tai salasanat, rahoitustilinumerot, luottotiedot, biometriset, geneettiset tiedot , sairaus- tai sairausvakuutustiedot, vastaukset turvakysymyksiin ja muut henkilökohtaiset tunnisteet); (c) kavaltaa, loukkaa tai loukkaa minkä tahansa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia; (d) rikkoo tai on ristiriidassa minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa tehtyjen sopimusten tai sitoumusten kanssa tai sovellettavien lakien kanssa; tai (e) on olosuhteisiin nähden järkevän tarkkailijan määrittelemänä loukkaavaa, kiusaavaa, herjaavaa, häiritsevää, vihamielistä, säädytöntä, pornografista, uhkaavaa, väkivaltaista, mautonta tai muuten vastenmielistä tai sopimatonta.

1.20  "Palvelut” tarkoittaa tekemisen yhteydessä tarjottavia palveluja Dastomize Asiakkaiden käytettävissä oleva alusta minkä tahansa tilauksen ehtojen ja ominaisuuksien mukaisesti, jotka on määritelty sovellettavassa Tilauksessa.

1.21"tilaus” tarkoittaa Asiakkaan määrittelemää yhdistelmää Dastomize Isännöintimaksut ja Dastomize Alustamaksut, jotka se tilaa minkä tahansa tilauskauden aikana.

1.22"Tilausaika" tarkoittaa tilausaikaa Dastomize Tilauksessa esitetty alusta.

2. PALVELUT

2.1  Lisenssi alkaen Dastomize. Dastomize myöntää täten Asiakkaalle Tilauskauden aikana ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän (lukuun ottamatta kohtaa 12.4), ei-alilisensoitavan ja maailmanlaajuisen lisenssin, joka antaa valtuutetuille käyttäjilleen pääsyn ja käyttää Dastomize Alusta ja Dastomize Dokumentaatio, joka on tarpeen toistojen luomiseksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja uusien toistojen jakamiseksi mahdollisten asiakkaiden kanssa ( 'Asiakkaat") tuote-esittelyissä ja myyntiesityksissä (“Valtuutettu käyttötarkoitus”), kuten missä tahansa tilauksessa on esitetty.

2.2  Lisenssi asiakkaalta. Asiakas myöntää täten Dastomize Tilauskauden aikana ei-yksinomainen, peruuttamaton (jollei Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus), ei-siirrettävä (lukuun ottamatta kohtaa 12.4), rojaltivapaa ja maailmanlaajuinen lisenssi Asiakkaan käyttöön, tallentamiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen ja muuhun hyväksikäyttöön Tiedot sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin tarpeen mukaan tarjota ja parantaa Dastomize Alusta. Edellä mainitut oikeudet ovat alilisensoitavissa Dastomize mille tahansa sen tytäryhtiöille ja alihankkijoille, jotka ovat sallittuja kohdan 12.4 mukaisesti.

2.3  Valtuutetut käyttäjät. Asiakas on yksin vastuussa: (a) kaikkien valtuutettujen käyttäjien tunnistamisesta ja todentamisesta; (b) tällaisten Valtuutettujen Käyttäjien pääsyn hyväksyminen Dastomize Materiaalit; (c) suojaaminen valtuutettujen käyttäjien luvattomalta käytöltä; (d) ylläpitää valtuutettujen käyttäjien käyttäjätunnusten, salasanojen ja tilitietojen luottamuksellisuutta; ja (e) kaikki toiminnot, jotka tapahtuvat sen ja sen Valtuutettujen käyttäjien käyttäjätunnuksilla, salasanoilla tai tileillä. Dastomize ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuutettujen käyttäjien toimista tai laiminlyönneistä, mukaan lukien henkilöt, joilla ei ole valtuuksia käyttää Dastomize Materiaalit, mutta jotka pääsivät sisään mistä tahansa syystä. Asiakas ilmoittaa Dastomize välittömästi tämän sopimuksen tosiasiallisesta tai epäillystä rikkomisesta valtuutetun käyttäjän toimesta. Kaikki valtuutetun käyttäjän tekemät tämän sopimuksen rikkomukset katsotaan asiakkaan rikkomiksi.

2.4  Palvelut. Dastomize käyttää kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja suorittaakseen Palvelut tässä ja kussakin Tilauksessa esitetyllä tavalla. Minkään tässä sopimuksessa tai tilauksessa ei katsota estävän Dastomize samanlaisen työtuotteen tai suoritteiden kehittämisestä muille asiakkaille. Minkä tahansa Dastomize Kehitetty IP, joka on seurausta palveluista tai asiantuntijapalveluista, jotka Dastomize sisällytetään osaksi Dastomize Alustan katsotaan olevan osa Tilausta ja Asiakkaalle kohdassa 2.1 annettu lisenssi kattaa vain siinä määrin kuin se on sisällytetty tilaukseen. Dastomize Alustalla.

2.5  Valvonta; jousitus; Raportointi. Dastomize voi, mutta ei ole velvollinen valvomaan asiakkaan käyttöä Dastomize Alustalla. Dastomize voi kohtuullisen harkintansa mukaan keskeyttää pääsyn Dastomize Materiaalit jos Dastomize uskoo, että: (a) Asiakas rikkoo tätä sopimusta; (b) käyttö Dastomize Tässä sopimuksessa tarkoitetut materiaalit aiheuttavat turvallisuusriskin; (c) Asiakas käyttää Dastomize Materiaalit loukkaavat, kavaltavat tai loukkaavat oikeuksia Dastomize tai kolmas osapuoli; (d) Asiakkaan käyttö Dastomize Materiaalit liittyvät mihin tahansa Rajoitettuun sisältöön; (e) laitteessa on virhe tai suorituskykyongelma Dastomize Materiaalit, jotka vaikuttavat haitallisesti Dastomizen palvelimiin tai muihin järjestelmiin tai Asiakkaan käyttöön Dastomize Materiaalit asettavat muutoin odottamattomia tai liiallisia vaatimuksia sille; tai (f) mikä tahansa sovellettava laki kieltää Dastomize suorittamasta tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan.

2.6  rajoitukset. Asiakas ei saa suoraan tai epäsuorasti eikä valtuuttaa mitään kolmatta osapuolta (mukaan lukien valtuutettu käyttäjä) (a) purkamaan, purkamaan, kääntemään tai muutoin yrittämään johtaa lähdekoodia, rakennetta, ideoita, algoritmeja tai niihin liittyviä tietotaito, Dastomize Materiaalia tai rekonstruoida tai löytää mitä tahansa piilotettuja tai ei-julkisia elementtejä Dastomize Materiaalit; (b) kääntää, mukauttaa tai muokata Dastomize Materiaalit; (c) kirjoittaa tai kehittää mitä tahansa ohjelmaa tai johdannaisteosta, joka perustuu Dastomize Materiaalit tai, soveltuvan lain sallimassa laajuudessa, muuten käyttää mitä tahansa osaa siitä Dastomize Materiaalit millään tavalla sellaisten tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, jakeluun tai saataville tekemiseen, jotka kilpailevat minkä tahansa osan kanssa Dastomize Materiaalit, mukaan lukien käyttö Dastomize Materiaalit muiden tuotteiden vertailuun; (d) myydä, alilisensoida, siirtää, luovuttaa, vuokrata, vuokrata, jakaa tai myöntää vakuusoikeuksia Dastomize Materiaalit; (e) käyttää mitä tahansa osaa Dastomize Materiaalit mihin tahansa muuhun kuin valtuutettuun tarkoitukseen; (f) sallia minkä tahansa osan Dastomize Materiaalit, joita muut henkilöt kuin valtuutetut käyttäjät käyttävät; (g) muuttaa tai poistaa mitä tahansa tavaramerkkejä, tekijänoikeustietoja, patenttimerkintöjä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia, jotka sisältyvät Dastomize Materiaalit; (h) kiertää tai muuten häiritä mitä tahansa todennus- tai turvallisuustoimenpiteitä Dastomize alustaa tai muuten häiritse tai häiritse sen eheyttä tai suorituskykyä; (i) käyttää mitä tahansa osaa Dastomize Materiaalit, jotka rikkovat sovellettavia lakeja, sääntöjä tai määräyksiä; tai (j) LÄHETÄ TAI TAI DASTOMIZE ALUSTAA KAIKKI RAJOITETTU SISÄLTÖ. JOS ASIAKAS TIETÄÄ TAI EI EILLE, ETTÄ ASIAKAS ON LÄHETTÄNYT RAJOITETTUA SISÄLTÖÄ DASTOMIZE ALUSTA, SITTEN ASIAKAS TOIMITTAA VÄLITTÖMÄSTI DASTOMIZE KIRJALLISELLA ILMOITUKSELLA SAMASTA JA KOHDELLISESTA APUSTA DASTOMIZE TUNNISTAA JA POISTAA RAJOITETTU SISÄLTÖ SEN JÄRJESTELMISSÄ. Epäselvyyksien välttämiseksi on asiakkaan vastuulla hankkia kaikki luvat, lisenssit tai muut valtuutukset, jotka ovat tarpeen minkä tahansa kolmannen osapuolen materiaalin, mukaan lukien kumppanimateriaalin, käyttämiseen liittyen Dastomize Materiaalit.

2.7  Palaute. Asiakas voi halutessaan tarjota Dastomize ideoita, ehdotuksia tai palautetta, jotka liittyvät mihin tahansa osa-alueeseen Dastomize Materiaalit ("Palaute”). Tällainen palaute ei ole luottamuksellista, ja Asiakas hyväksyy sen Dastomize ei-yksinomainen, pysyvä, peruuttamaton, siirrettävissä, alilisensoitava (usean tason kautta), rojaltivapaa ja maailmanlaajuinen lisenssi Palautteen toteuttamiseen, käyttämiseen, muokkaamiseen tai muuhun hyödyntämiseen millään tavalla ilman rajoituksia, ilman maksuja, nimeämistä tai muut velvoitteet Asiakkaalle.

3. LISÄTIETOJA DASTOMIZE VELVOITTEET

3.1  Asiakaspalvelu. Dastomize suostuu lisäksi: (a) tarjoamaan kaupallisesti kohtuullista teknistä tukea asiakkaille sähköpostitse tai puhelimitse aikana Dastomizenormaalit aukioloajat klo 9–5 ET, lukuun ottamatta Yhdysvaltain kansallisia vapaapäiviä ja päiviä, jolloin pankit Yhdysvalloissa ovat kiinni; (b) käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimia (i) vastatakseen tukipyyntöihin oikea-aikaisesti; (ii) ratkaisemaan tällaiset pyynnöt tarjoamalla asiakkaalle päivityksiä ja/tai ratkaisuja, jotka ovat yhdenmukaisia Dastomizepyynnöissä tunnistetuille ongelmille ja niiden vaikutuksille Asiakkaan liiketoimintaan antaman vakavuustason Dastomizen kohtuullinen harkintavalta; ja (iii) ajoittaa seisokit koneen rutiinihuoltoa varten Dastomize Laituri klo 12–5 ET (“Suunniteltu seisokki”). Edellä olevasta huolimatta, jos Asiakkaat tarvitsevat suurempaa tukea kuin Tilauksille tarjottu normaali Asiakkaan tekninen tuki, Asiakas voi ostaa Asiantuntijapalveluita, joita tarjotaan myyntiin tilauksen yhteydessä. Dastomize Alusta, joka näkyy sitten sovellettavassa Tilauksessa ja laskussa vastaavasti.

3.2  Päivitykset. Dastomize toimittaa Asiakkaalle kaikki ylläpitotiedot Dastomize voi oman harkintansa mukaan antaa yleisesti lisenssinsaajiensa saataville ilman lisämaksua. Asiakkaan on hyväksyttävä kaikki huoltotiedot. Kaikki huoltojulkaisut tarjoaa Dastomize Asiakkaalle katsotaan lisensoiduiksi Asiakkaalle kohdassa 2.1.

4. ASIAKKAAN LISÄVELVOITTEET

4.1  Asiakasjärjestelmät; Asiakastiedot. Huolimatta siitä, mitä tässä sopimuksessa toisin määrätään, asiakas: (a) omistaa ja säilyttää yksinomaan asiakkaan järjestelmien turvallisuuden, käytön, ylläpidon, hallinnan ja kaiken pääsyn ja käytön, ja asiakas on yksin vastuussa hankkimalla kaikki Internet-yhteydet, joita tarvitaan pääsyyn ja käyttämiseen Dastomize alusta aina tilauskauden aikana; (b) tulee aina tilauskauden aikana: (i) asentamaan, ylläpitämään ja toimimaan hyvässä kunnossa kaikki asiakkaan järjestelmät, joissa tai joiden kautta Dastomize Alustaa käytetään tai sitä käytetään tarpeen mukaan Dastomize täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa; (ii) antaa tarvittaessa Dastomize henkilöstölle, jolla on tarvittava pääsy Asiakasjärjestelmiin Dastomize täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa; ja (iii) tarjoaa kaiken yhteistyön ja avun kuten Dastomize voi kohtuudella pyytää sallimaan Dastomize käyttää oikeuksiaan ja täyttää velvollisuutensa tähän sopimukseen liittyen; ja (c) Asiakas on yksin vastuussa kaikista asiakastiedoista johtuvista tietoturva-aukoista ja tällaisten haavoittuvuuksien seurauksista, mukaan lukien kaikki virukset, troijalaiset, madot tai muut asiakastiedoissa olevat ohjelmointirutiinit, jotka voivat rajoittaa tai vahingoittaa tietokoneen toimivuutta tai voi vahingoittaa, siepata tai pakkolunastaa tietoja.

4.2  Vika tai viive. Dastomize ei ole vastuussa mistään suoritusten viivästymisestä tai epäonnistumisesta, joka johtuu kokonaan tai osittain asiakkaan viivästymisestä tai laiminlyönnistä minkä tahansa tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa täyttämisessä, mukaan lukien saatavuus, virheet, viat tai muut asiaan liittyvät seikat. Asiakasjärjestelmien tai Asiakastietojen kanssa (jokainen "Asiakkaan epäonnistuminen").

5. MAKSUT; MAKSU

5.1  Tilausmaksut. Asiakas maksaa Dastomize kaikki Dastomize Alustamaksut ja Dastomize Transaktiopalkkiot, jotka ovat sen tyyppisiä ja määriä, jotka on määritelty missä tahansa Tilauksessa ("Maksut”). Jos asiakas tosiasiallisesti käyttää Dastomize Alusta ylittää missä tahansa tilauksessa sallitun määrän, asiakkaan on maksettava lisäkäytöstä osoitteessa Dastomizen senhetkiset käyttöhinnat, mukaan lukien automaattinen ja sitova päivitys tilauksen seuraavalle tasolle.

5.2  Ammatilliset palvelut. Asiantuntijapalvelut ovat lisäpalveluita, joita Asiakkaat voivat ostaa tilauksensa yhteydessä ja jotka kuvataan Tilauksessa. Jos Asiantuntijapalvelumaksuja ei ole ilmoitettu Tilauksessa, mutta Asiakas pyytää niitä, tällaiset Maksut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan ajan ja materiaalihinnan mukaan. Asiakas sitoutuu palauttamaan viipymättä Dastomize laskun yhteydessä kaikista todellisista, omasta taskusta aiheutuneista matka- ja majoituskuluista Dastomize tilauksessa mainittujen asiantuntijapalvelujen yhteydessä. Kaikki maksut eivät ole peruutettavissa, ei palauteta eikä palauteta.

5.3  Maksuehdot. Kaikki Maksut laskutetaan etukäteen, ja kaikki maksut ja asiantuntijapalvelut erääntyvät ja maksetaan Yhdysvaltain dollareina 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä ilman vähennyksiä tai kuittauksia. Korkoa kertyy eräpäivästä alkaen 1.5 % kuukaudessa tai korkein sovellettavan lain sallima korko.

Verot. Asiakas on vastuussa kaikista liittovaltion, osavaltion, paikallisista, myynti-, käyttö-, arvonlisä-, valmisteveroista tai muista veroista, maksuista tai maksuista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai tässä sopimuksessa tarkoitetuista liiketoimista (muista kuin sopimukseen perustuvista veroista). Dastomizenettotulot).

6. OMISTUSOIKEUDET

6.1  Omistus. Osapuolten välillä: (a) lisenssillä, joka Dastomize avustukset Asiakkaalle kohdassa 2.1, Dastomize omistaa ja säilyttää kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut Dastomize alustan, Dastomize materiaalit, Dastomize Data ja Dastomize Kehitetty IP (yhteisesti "Dastomize Omaisuus”), ja Dastomize voivat käyttää ja hyödyntää kaikkea sellaista Dastomize Omaisuus ilman rajoituksia tai rajoituksia; ja (b) Asiakas omistaa ja säilyttää kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut Asiakastietoihin ja niihin liittyviin oikeuksiin Dastomize kohdassa 2.2. Minkä tahansa Dastomize Kehitetty IP, joka on seurausta palveluista tai asiantuntijapalveluista, jotka Dastomize sisällytetään osaksi Dastomize Alustan katsotaan olevan osa Tilausta ja Asiakkaalle kohdassa 2.1 annettu lisenssi kattaa vain siinä määrin kuin se on sisällytetty tilaukseen. Dastomize Alustalla.

6.2  Oikeuksien pidättäminen. Kaikki oikeudet, joita osapuoli ei nimenomaisesti myönnä toiselle tässä sopimuksessa, pidätetään, eikä kumpikaan osapuoli myönnä toiselle minkään teorian mukaisia ​​oletettuja oikeuksia tai lisenssejä.

7. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

7.1  Termi. Tämä Sopimus alkaa osapuolten ensimmäisen toimeksiannon viimeisen allekirjoituspäivänä ja jatkuu, ellei sitä irtisanota aikaisemmin tämän Sopimuksen mukaisesti, kunnes kaikki Tilaukset ovat päättyneet tai irtisanottu. Kunkin Tilauksen voimassaoloaika alkaa viimeisen allekirjoituspäivänä ja jatkuu, ellei sitä irtisanota aikaisemmin tämän sopimuksen mukaisesti, sovellettavan tilauskauden loppuun asti. Jokainen tilaus uusitaan automaattisesti peräkkäisiksi tilausehdiksi, jotka ovat yhtä pitkiä kuin sovellettavan Tilauksen alkuperäinen tilauskausi, ellei jompikumpi osapuoli ilmoita toiselle kirjallisesti halustaan ​​olla uusimatta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen tilauksen päättymistä. -nykyinen tilauskausi.

7.2  Lopettaminen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen tai minkä tahansa tilauksen kirjallisella ilmoituksella, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai tällaista tilausta, jos tällaista olennaista rikkomusta ei korjata kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun se on saanut kirjallisen ilmoituksen tällaisesta rikkomuksesta. rikkova osapuoli. Epäselvyyksien välttämiseksi: (a) vain esimerkin vuoksi: Asiakkaan osioiden 2.6 tai 5 noudattamatta jättäminen katsotaan tämän Sopimuksen olennaiseksi rikkomiseksi; (b) yhden Toimeksiannon vanheneminen tai päättyminen ei vaikuta muiden silloin voimassa olleiden Toimeksiantojen voimassaoloaikaan; ja (c) tämän Sopimuksen irtisanominen lopettaa automaattisesti kaikki tuolloin voimassa olleet Tilaukset. Edellä mainitusta poiketen, Dastomize voi irtisanoa tämän sopimuksen ja estää kaiken pääsyn Dastomize Materiaalit välittömästi tämän sopimuksen kohdan 2.6 (a), (b), (c), (e), (h), (i) tai (j) rikkomisen jälkeen.

7.3  Lopettamisen vaikutus. Tämän sopimuksen voimassaolon päättymispäivänä tai irtisanominen mistä tahansa syystä: (a) kaikki jäljellä olevat tilaukset ja pääsy Dastomize Materiaalit päättyvät automaattisesti; (b) Asiakkaan kaikki maksamattomat maksuvelvoitteet erääntyvät ja maksetaan välittömästi; ja (c) Dastomize toimittaa asiakkaalle tiedoston jokaisesta toistosta 5 arkipäivän kuluessa irtisanomisesta. Epäselvyyksien välttämiseksi Asiakkaan on pyydettävä Asiakastietojen palauttamista ennen tämän Sopimuksen päättymistä tai irtisanomista ja sen päättyessä tai irtisanoessa Dastomize sillä ei ole muita velvollisuuksia tallentaa tai sallia tällaisten tietojen hakemista, paitsi seuraavassa virkkeessä kuvatulla tavalla. Jos Asiakas pyytää asiakastietojen palauttamista edellisen virkkeen mukaisesti, silloin Dastomize käyttää kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja toimittaakseen Asiakkaalle kopion Asiakastiedoista kohtuullisessa määrittämässä muodossa Dastomize oman harkintansa mukaan. Seuraavat osiot ja kaikki määritellyt ehdot ja määräykset, joita vaaditaan näiden osioiden tulkitsemiseen tai täytäntöönpanoon (mutta vain siinä laajuudessa kuin tulkinta tai täytäntöönpano edellyttää), pysyvät voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen: 1, 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 (c), 4.2, 5, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12.

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

8.1  Luottamuksellisten tietojen paljastaminen. Vastaanottava osapuoli käyttää samoja toimia suojatakseen paljastavan osapuolen luottamuksellisia tietoja katoamiselta tai muuttamiselta sekä luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai paljastamiselta, joita se käyttää suojatakseen omia luottamuksellisia tietojaan, jotka ovat arkaluontoisia, mutta ne eivät missään tapauksessa ole vähäisempiä. kuin järkeviä ponnisteluja. Vastaanottava osapuoli saa käyttää Paljastavan Osapuolen Luottamuksellisia tietoja vain tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa ja oikeuksiensa toteuttamiseen. Vastaanottava osapuoli ei paljasta tai anna pääsyä Paljastavan Osapuolen luottamuksellisiin tietoihin millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi: (a) luovuttamista Vastaanottavan Osapuolen: (i) työntekijöille, joilla on tarve tietää tällaiset tiedot täyttääkseen sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja kohdan 12.4 sallimille alihankkijoille; tai (ii) ammattimaiset neuvonantajat tai mahdolliset sijoittajat tai ostajat (kukin kohdassa (i) ja (ii), "Sallittu vastaanottaja”); ja (b) Vastaanottava osapuoli voi paljastaa Paljastavan Osapuolen luottamuksellisia tietoja, jos se on sovellettavan lain mukaan niin velvoitettu; edellyttäen, että Vastaanottava osapuoli ilmoittaa ilmoittavalle osapuolelle etukäteen kirjallisesti tällaisesta pakollisesta paljastamisesta (lain sallimissa rajoissa) ja kohtuullisen avun Ilmoituksen antavan osapuolen kustannuksella, jos Ilmoittava osapuoli haluaa riitauttaa paljastamisen. Vastaanottava osapuoli ei saa tehdä kopioita tai kopioita mistään paljastavan osapuolen luottamuksellisista tiedoista, ellei paljastava osapuoli ole toisin nimenomaisesti antanut luvan. Vastaanottavan osapuolen on viipymättä palautettava tai tuhottava kaikki materiaalit tai asiakirjat, jotka luovuttava osapuoli on toimittanut Vastaanottavalle osapuolelle tämän sopimuksen mukaisen liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä, sekä kaikki kopiot sellaisista materiaaleista tai asiakirjoista. 10) päivän kuluttua joko (A) tämän sopimuksen irtisanomisesta tai (B) luovuttavan osapuolen pyynnöstä, joka on pyytänyt palauttamista tai tuhoamista; edellyttäen kuitenkin, että Vastaanottava osapuoli voi säilyttää kopiot sellaisista materiaaleista tai asiakirjoista, jotka on tallennettu Vastaanottavan osapuolen IT-varmuuskopiointi- ja hätäpalautusjärjestelmiin, kunnes ne tavallisesti poistetaan. Vastaanottava osapuoli on vastuussa kaikista tämän Sopimuksen rikkomisesta sen Sallittujen vastaanottajien toimesta.

8.2  Ilmoitusvaatimukset. Vastaanottava osapuoli ilmoittaa viipymättä luovuttavalle osapuolelle kirjallisesti kaikista luottamuksellisten tietojen tosiasiallisesta tai epäillystä katoamisesta tai muutoksista tai luvattomasta pääsystä luottamuksellisiin tietoihin. Jos Vastaanottava osapuoli tai joku henkilö, jolle Vastaanottava osapuoli tai sen edustajat ovat välittäneet tai ovat välittäneet luottamuksellisia tietoja, joutuvat lain mukaan (suullisiin kysymyksiin, kuulusteluihin, tietopyyntöihin tai asiakirjoihin, haasteisiin, siviilitutkintavaatimuksiin tai muulla tavalla) paljastamaan Tällaisesta luottamuksellisesta tiedosta Vastaanottavan Osapuolen on toimitettava paljastavalle osapuolelle viipymättä kirjallinen ilmoitus, jotta paljastava osapuoli voi pyytää suojamääräystä tai muuta asianmukaista oikeussuojakeinoa tai molempia, tai luopua tämän sopimuksen määräysten noudattamisesta. Jos luovuttava osapuoli ei pysty saamaan suojamääräystä tai muuta asianmukaista oikeussuojakeinoa tai jos se niin määrää Vastaanottavalle Osapuolelle, Vastaanottava osapuoli toimittaa luottamuksellisista tiedoista vain sen osan, josta Vastaanottava osapuoli on ilmoittanut kirjallisella lausunnolla. sen on lain mukaan toimitettava sen asianajaja, ja hänen on pyrittävä kohtuullisin toimenpitein saadakseen luotettavan varmuuden siitä, että luottamuksellisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. VAKUUTUKSET JA TAKUUT

9.1  Keskinäinen. Kumpikin osapuoli edustaa ja takaa toiselle osapuolelle, että (a) se on asianmukaisesti järjestäytynyt, pätevästi olemassa ja hyvässä asemassa sen lainkäyttöalueen lakien mukaisesti, jossa sen yhtiö tai muu organisaatio on; (b) sillä on täydet yhtiöoikeudelliset oikeudet, valtuudet ja valtuudet sitoutua ja täyttää velvoitteensa sekä myöntää lisenssit, jotka se myöntää tai sen on myönnettävä tämän sopimuksen mukaisesti; (c) Toimeksiannon toteuttaminen sen edustajan toimesta, jonka allekirjoitus on Toimeksiannossa, on asianmukaisesti valtuutettu kyseisen osapuolen kaikilta tarpeellisilta yhtiö- tai organisaatiotoimilta; ja (d) kun molemmat Osapuolet ovat toteuttaneet Tilauksen, Sopimus muodostaa kyseisen Osapuolen laillisen, pätevän ja sitovan velvoitteen, joka on täytäntöönpanokelpoinen kyseistä Osapuolta vastaan ​​sen ehtojen mukaisesti.

9.2   Asiakas. Asiakas lisäksi edustaa, takaa ja antaa sopimuksia Dastomize että asiakas omistaa tai muuten hänellä on ja tulee jatkossakin olemaan tarvittavat oikeudet Asiakastietoihin ja niihin liittyen, jotta Dastomize ja käytettynä tämän sopimuksen mukaisesti, se ei loukkaa, kavala tai muutoin loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai sovellettavia lakeja.

10. KORVAUS

10.1  By Dastomize. Dastomize (a) puolustaa tai valitessaan ratkaisee kolmannen osapuolen asiakkaalle nostaman vaateen, joka väittää, että asiakas on käyttänyt Dastomize Alusta loukkaa suoraan minkä tahansa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, paitsi siltä osin kuin tällainen vaatimus johtuu tai liittyy asiakkaan tiedoista tai rajoitettuun sisältöön, kuten kohdassa 10.3 on kuvattu (kukin "väite”); ja (b) maksamaan lopullisella tuomiolla määrätyt vahingonkorvaukset (tai rahasopimuksessa sovitut määrät) sellaisessa Vaatteessa, jota puolustaja Dastomize; edellyttäen, että Asiakas antaa Dastomize: (i) nopea kirjallinen ilmoitus; (ii) yksinomainen määräysvalta puolustuksessa ja sovittelussa; ja (iii) kaikki tiedot ja apu, joita se kohtuudella pyytää Dastomize minkä tahansa tällaisen Vaatimuksen puolustamisen tai ratkaisun yhteydessä. Jos tällainen vaatimus esitetään tai sitä uhataan, Dastomize voi omalla valinnallaan ja kustannuksellaan: (1) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa loukkaavien tuotteiden käyttöä; (2) muokata loukkaavia kohteita, jotta ne eivät loukkaa; (3) korvaa loukkaavat tuotteet loukkaamattomalla tekniikalla, jolla on olennaisesti samanlaiset ominaisuudet; tai (4) jos mikään edellä mainituista ei ole kaupallisesti toteutettavissa, irtisanoa tämä sopimus. Huolimatta tässä kohdassa 10.1 edellä mainitusta, Dastomize ei ole tämän osion 10.1 mukaisia ​​velvoitteita: (x) mistään palvelun käytöstä Dastomize Materiaalit yhdessä ohjelmistojen, tuotteiden, palvelujen tai teknologioiden kanssa, joita ei tarjoa Dastomize, siltä osin kuin Dastomize Materiaalit eivät loukkaa oikeuksia, mutta tällaiselle yhdistelmälle; (y) johtuvat siitä tai liittyvät siihen, että asiakas ei ole käyttänyt Dastomize Tämän sopimuksen mukaiset materiaalit; tai (z) kaikista vaatimuksista tai toimista, jotka kuuluvat osion 10.3 soveltamisalaan.

10.2  Vastuun kieltäminen. OSA 10.1 ILMOITTAA KOKO VASTUUN DASTOMIZE, JA ASIAKKAAN YKSINOMAINEN OIKEUDENKORJAUS KOHTA 10.1 KUULUVIEN VAATIMUSTEN MUKAAN.

10.3  Asiakas. Huolimatta siitä, mitä kohdassa 1 toisin sanotaan, Asiakas puolustaa tai valitessaan ratkaisee kaikki vaatimukset Dastomize kolmannen osapuolen toimesta, joka johtuu rajoitetusta sisällöstä tai liittyy siihen tai väittää, että asiakkaan tiedot ja/tai niiden käyttö tämän Sopimuksen mukaisesti loukkaa tai kavaltaa minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia tai rikkoo sovellettavia lakeja; edellyttäen että Dastomize toimittaa Asiakkaalle: (a) nopean kirjallisen ilmoituksen; (b) yksinomainen määräysvalta puolustuksessa ja sovittelussa; ja (c) kaikki tiedot ja apu, joita Asiakas kohtuudella pyytää tällaisten vaatimusten puolustamiseen tai ratkaisemiseen liittyen. Asiakas maksaa kaikki lopulta määrätyt vahingot Dastomize (tai asiakkaan tekemän sovinnon määrä) minkä tahansa asiakkaan puolustaman vaatimuksen osalta.

11. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET; VASTUUN RAJOITUS

SEURAAVAT EHDOT SOVELLETTAVAT SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN TÄYDELLISESTI:

PAITSI TÄSSÄ NIMENOMAISESTI MAINITTUIN, DASTOMIZE KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET, OLUETUT TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAANLUUN KAIKKI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA, LOUKKAMATTOMUKSISTA, TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ, TARKASTUSTAPAHTUMIEMME TAKUUTTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ, DASTOMIZE EI VASTAA TAI TAKAA, ETTÄ: (a) DASTOMIZE MATERIAALIT OVAT VIRHEETTÖMÄTTÄ TAI KESKEYTTÖÖN; (b) THE DASTOMIZE MATERIAALIT OVAT YHTEENSOPIVAT MINKÄÄN TIETTYEN LAITTEEN KANSSA; (c) KAIKKI TIEDOT, JOITA TAI TOIMITETTAJAN DASTOMIZE MATERIAALIT (MUKAAN lukien KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ) OVAT TARKKOJA TAI TÄYDELLISIÄ; TAI (d) TURVATOIMENPITEET RIITTÄVÄT ESTÄMÄÄN KOLMANSIA OSAPUOLEITA PÄÄSTÖN ASIAKKAAN TIETOIHIN TAI ASIAKKAAN LAITTEIHIN TAI MILLOIN KOLMANSAN OSAPUOLEN TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖN. DASTOMIZE MATERIAALIT.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA TAKAA DASTOMIZE OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERIKOISISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKKEISSÄ, RANGAISTUKSISTA, TREBISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANMUKAAN RAJOITTAMATTA LIIKETOIMINNAN, TULOJEN, VOITON MENETTYMINEN, LIIKEARVON, TIETOJEN, TUOTTOTUOTTEEN PALVELUJEN, TIETOJEN ALUEEN TAI TUOTTOTUOTTEEN MENETYKSET TÄMÄN SOPIMUKSEN ULKOPUOLESTA TAI SIIHEN LIITTYEN TAI SEN PÄÄTTYMISEEN, MITEN AIHEUTTAMAAN, JA PERUSTUVAT MIKKI VASTUUTEORIAAN, JOKA SOPIMUSRIKKOMINEN, TAKUUN RIKKOMINEN, VAHINGONKORVAUS (MUKAAN LUKIEN LAITTAMINEN, TUOTTEEN VASTUU), DASTOMIZE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA; JA DASTOMIZETÄSTÄ SOPIMUKSESTA PERUSTUVA TAI SIIHEN LIITTYVÄ KOKONAISVASTUU (MUKAAN LUKIEN ASIAKKAAN PALKIOT), EI YLITÄ ASIAKKAAN MAKSAMAA SUMMAA, JOKA ANTAA VAATIMUKSEN 12 VAKUUVAPAUKSEN AIKANA. . NÄMÄ RAJOITUKSET KÄYTETÄÄN RAJOITETTUJEN TAI YKSINOMAISTEN OIKEUSKEINOJEN PERUSTARVOTTAJAN VÄLITTÖMISESTÄ HUOMAA.

12. SOPIMUSLAUSEKKEIDEN VAKIOKOHDAT

12.1  SCC:n hyväksyminen. Jos Dastomize saavat Asiakkaalta henkilötietoja Euroopan unionissa ("EU") asuvilta henkilöiltä, ​​osapuolet hyväksyvät ilman muutoksia tai muutoksia EU:n virallisessa lehdessä 7 julkaistut vakiosopimuslausekkeet ("SCC") ). Osapuolet hyväksyvät SCC:t varmistaakseen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta 2021 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 679/27 vaatimusten noudattamisen. tällaisia ​​tietoja (yleinen tietosuoja-asetus GDPR) EU:n ulkopuoliseen kolmanteen maahan.

12.2  Aliprosessorit. Tietojen siirron tarkoitus Asiakkaalta kohteeseen Dastomize on tarjota pääsy Dastomize alusta tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. SCC:n kohdan 9 mukaisesti Dastomize, tietojen tuojana, on Asiakkaalla tietojen viejänä lupa ottaa palvelukseensa luetellut alikäsittelijät Dastomize-sivustolla ja osoitteessa https://www.dastomize.com/privacy-policy/ . Asiakas hyväksyy sen Dastomize voi päivittää luettelonsa alikäsittelijöistä ajoittain, ja tällaiset päivitykset tulevat näkyviin Dastomizeverkkosivuilla.

12.3  Turvatoimet. Kuten GDPR vaatii ja nykyisten alan standardien perusteella, Dastomize ylläpitää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan asianmukainen tietoturvataso siirrettäville henkilötiedoille Dastomize SCC:iden perusteella. Näissä toimenpiteissä otetaan huomioon käsittelyn luonne, laajuus, konteksti ja tarkoitus sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit. Lisäksi, Dastomize ylläpitää SOC 2 -sertifikaattia.

13. YLEISET MÄÄRÄYKSET

13.1  Tulkinta. Ellei ilmene selkeää päinvastaista tarkoitusta: (a) mikä tahansa yksikkömuodossa määritelty termi sisältää monikon, kun sovellettava asiayhteys sitä vaatii; (b) tämän sopimuksen otsikot on tarkoitettu vain viitteeksi, niitä ei pidetä osana tätä sopimusta, eikä niihin viitata tämän sopimuksen tulkinnan yhteydessä; ja (c) sanan "mukaan lukien" käyttö tarkoittaa "mukaan lukien, rajoituksetta". Tämän sopimuksen epäselvyydet tulkitaan riippumatta siitä, mikä osapuoli on laatinut tämän sopimuksen tai minkä tahansa sen osan.

13.2  Pyynnön estäminen. Tilauskauden aikana ja yhden (1) vuoden ajan sen jälkeen asiakas ei saa eikä saa auttaa ketään muuta osapuolta suoraan tai epäsuorasti rekrytoimaan tai hakemaan muutoin kuin yleisellä ilmoituksella, jota ei ole kohdistettu nimenomaan kenellekään henkilölle tai yritykselle, työllistymiseen tai riippumattomana urakoitsijana kuka tahansa tuolloin tai kuuden (6) edellisen kuukauden aikana ollut tai palkattu henkilö Dastomize.

13.3  Muutokset. Dastomize voi tehdä muutoksia tai päivityksiä Dastomize Materiaalit tilauskauden aikana, mukaan lukien tekniikan, toimialan käytäntöjen ja järjestelmän käyttötapojen muutosten kuvastaminen; Tällaiset muutokset eivät kuitenkaan johda olennaiseen suoritustason tai saatavuuden heikkenemiseen Dastomize Asiakkaalle Tilauskauden aikana toimitettu materiaali.

13.4    Toimeksianto; Alihankkijat. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta tai mitään tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi että Dastomize voi siirtää tämän Sopimuksen ilman Asiakkaan suostumusta osana yrityksen uudelleenjärjestelyä mille tahansa Dastomize Tytäryhtiö tai määräysvallan vaihtuminen, yhdistäminen, sulautuminen, kaikki tai olennaisesti kaikki sen liiketoiminta tai tähän Sopimukseen liittyvät varat tai vastaava liiketoimi tai liiketoimien sarja. Edellä mainituin edellytyksin tämä Sopimus sitoo osapuolia ja heidän seuraajiaan ja sallittuja luovutuksiaan ja hyödyttää niitä. Dastomize voi harkintansa mukaan ajoittain ottaa kolmansia osapuolia suorittamaan minkä tahansa tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa, mukaan lukien isännöinti- tai muut palvelut. Dastomize on vastuussa siitä, että kaikki tällaiset osapuolet noudattavat tätä sopimusta.

13.5   Force Majeure. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään epäonnistumisesta tai viivästyksestä tämän Sopimuksen mukaisessa toiminnassa, joka johtuu mistä tahansa sen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevasta syystä, mukaan lukien sota, terrorismi, Jumalan teko, maanjäristys, tulva, kauppasaarto, mellakka, sabotaasi, työvoimapula tai kiista, viranomainen tai Internetin epäonnistuminen tai huonontuminen, mutta kaikissa tapauksissa lukuun ottamatta maksujen maksamista (kukin "Force Majeure”). Viivästyneen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle sellaisesta ylivoimaisesta esteestä ja käytettävä kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja tällaisen epäonnistumisen tai suoritusviivästyksen korjaamiseksi.

13.6   Sovellettava laki. Jos osapuolten välillä on tästä sopimuksesta johtuva riita (kumpikin "kiista"), kummankin osapuolen valtuutetut edustajat neuvottelevat hyvässä uskossa riidan ratkaisemiseksi. Jos tällaiset edustajat eivät pysty ratkaisemaan kiistaa vähintään kolmenkymmenen (30) päivän vilpittömässä mielessä käytyjen neuvottelujen jälkeen, jompikumpi osapuoli voi hakea kaikki käytettävissä olevat oikeussuojakeinot yksinomaan toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimissa Suffolk Countyssa, Massachusettsissa, ja kumpikin osapuoli luopuu kaikista oikeuksista riitauttaa tällaiset paikka missä tahansa teoriassa. Tätä sopimusta säätelevät Delawaren lait, pois lukien sen lainvalintaperiaatteet. Voitolla olevalla osapuolella on oikeus periä kaikki maksut, kulut tai kulut, joita kyseiselle osapuolelle on aiheutunut nostaessaan kannetta tai oikeudenkäyntiä hävinnyt sopimuspuolta vastaan. Edellä olevasta huolimatta SCC-sopimuksiin sovelletaan Saksan lakia.

13.7   Julkisuus. Dastomize voi käyttää Asiakkaan nimeä, tavaramerkkiä tai logoa viitteenä markkinointi- tai myynninedistämistarkoituksiin Dastomizen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä olemassa olevien tai potentiaalisten kanssa Dastomize asiakkaita, sijoittajia tai ostajia, asiakkaan mahdollisesti toimittamien kirjallisten tavaramerkkikäytäntöjen mukaisesti Dastomize kirjallisesti tämän sopimuksen tekohetkellä. Dastomize on valtuutettu käyttämään tämän Sopimuksen mukaisesti luotuja uusintoja tai osia toistoista mainoksissaan ja markkinointimateriaaleissaan, mukaan lukien verkkosivustollaan ja muussa viestinnässä olemassa olevien tai potentiaalisten kanssa. Dastomize asiakkaita, sijoittajia tai ostajia. Kumpikaan osapuoli ei julkaise lehdistötiedotteita tai julkaise julkisesti saatavilla olevia lausuntoja tai asiakirjoja, jotka kuvaavat tämän Sopimuksen alaisia ​​toimia ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, joita ei pidä evätä kohtuuttomasti.

13.8   Koko sopimus; Tärkeysjärjestys. Kaikki tilaukset sisällytetään tähän sopimukseen viittauksella. Jos tämän Sopimuksen ja tilauksen ehdot ovat ristiriidassa, tämän Sopimuksen ehdot ovat voimassa, ellei Tilauksessa nimenomaisesti toisin mainita. Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki tilaukset, on osapuolten ainoa sopimus tämän kohteen osalta ja korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset ja yhteisymmärrykset koskien mainittua aihetta. Mikään asiakkaan toimittaman ostotilauksen, kuittauksen tai muun lomakkeen ehdot eivät muuta tätä sopimusta, riippumatta siitä, onko Dastomize vastustaa tällaisia ​​ehtoja.

13.9   Kolmannen osapuolen edunsaajat. Tämä sopimus on tarkoitettu vain osapuolten ja heidän seuraajiensa ja sallittujen luovutusten eduksi, eikä mikään tässä, nimenomaisesti tai epäsuorasti, ole tarkoitettu tai tule antamaan toiselle osapuolelle minkäänlaista laillista tai tasapuolista oikeutta, etua tai oikeussuojakeinoa. tai tämän sopimuksen perusteella.

13.10   poikkeusluvat; Muutokset. Oikeuksista luopuvan Osapuolen on tehtävä kaikki tämän Sopimuksen mukaiset oikeuksista luopumiset kirjallisesti, ja kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten valtuutettujen edustajien allekirjoittama.

13.11   Ilmoitukset. Kaikki tämän Sopimuksen edellyttämät tai sallitut ilmoitukset ovat voimassa, jos ne on: (a) kirjallisesti lähetetty todistetulla tai kirjatulla kirjeellä tai vakuutetulla kuriirilla, pyydetty palautuskuitti asianomaiselle osapuolelle tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen, Asiakkaan tapauksessa tai alla kuvatulla tavalla, kun kyseessä on Dastomize, ja asianmukainen postimaksu on kiinnitetty; tai (b) lähetetään sähköpostitse Asiakkaan tapauksessa Tilauksessa mainitulle asianomaiselle henkilölle tai alla kuvatulla tavalla, jos kyseessä on Dastomize. Kumpikin osapuoli voi muuttaa ilmoituksen vastaanottamisosoitettaan ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle tämän kohdan mukaisesti. Ilmoitukset katsotaan annetuiksi kaksi (2) arkipäivää lähetyspäivästä, yksi (1) arkipäivä sen jälkeen, kun ne on toimitettu kuriirille ja/tai samana päivänä, kun vastaanottajalle on lähetetty sähköposti. Huolimatta tässä osiossa 12.11 mainitusta, kaikki ilmoitukset, jotka uhkaavat oikeudenkäyntiä tai väitetään tämän sopimuksen rikkomisesta, on lähetettävä tämän osion menetelmän (a) mukaisesti.

13.12   Osapuolten suhde. Osapuolten välinen suhde on riippumattomien sopimuspuolten välinen suhde. Mitään tähän Sopimukseen sisältyvää ei tule tulkita osapuolten välisen edustus-, kumppanuus-, yhteisyrityksen tai muun yhteisyrityksen, työsuhteen tai luottamussuhteen luomisena, eikä kummallakaan osapuolella ole valtuuksia tehdä sopimusta tai sitoa toista sopimuspuolta millään tavalla. .

13.13   Ositettavuus. Jos toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin katsoo, että jokin tämän Sopimuksen määräys ei ole täytäntöönpanokelvoton, (a) se erotetaan tästä sopimuksesta; (b) toimivaltainen tuomioistuin korvaa erotetun määräyksen toisella määräyksellä, joka vastaa parhaiten osapuolten alkuperäistä tarkoitusta sovellettavan lain sallimassa laajuudessa; ja (c) tämä sopimus pysyy täysin voimassa.

13.14   Counterparts. Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa kappaleina, joista jokaista pidetään alkuperäisenä ja jotka kaikki yhdessä muodostavat yhden sopimuksen.

 

Dastomize Yhteystiedot:

Dastomize.com – a Dasble Teknologiaprojekti

Yrityksen virallinen nimi: DOA GLOBAL PTE. OY.

3 Coleman Street, #03-24 Peninsula Shopping Complex, Singapore 179804


Sähköposti: support@dastomize.com